Thêm tiện ích Random Post – Bài Viết Ngẫu Nhiên cho Blogspot

posted in: Thủ thuật Blogspot, Tin tức | 0

Bạn có muốn Blog của mình hiển thị những bài viết ngẫu nhiên – Random Post không? Bài viết này mình sẽ giúp bạn thêm tiện ích Random Post – Bài Viết Ngẫu Nhiên cho Blogspot.

  1. Thêm Tiện Ích Bài Viết Ngẫu Nhiên

– Tiện ích này đã được mình test và không gặp vấn đề gì khi sử dụng. Tốc độ load nhanh cũng là ưu điểm của tiện ích này.

Thêm tiện ích Random Post - Bài Viết Ngẫu Nhiên cho Blogspot
Thêm tiện ích Random Post – Bài Viết Ngẫu Nhiên cho Blogspot

 

Các bạn vào bảng điều khiển Blogger -> Bố cục (Layout) -> Thêm tiện ích (Add a Widget) -> HTML/Javascript và dán code dưới đây vào nó.

 <style type="text/css">
.noop-random-posts ul li {
    list-style-image: url("https://2.bp.blogspot.com/-90ErnmngIVo/TyPTnufu8cI/AAAAAAAAADs/ndQtxxa6kkI/s1600/tick+list+style.png");
}
</style>
<div class="noop-random-posts"><script type="text/javascript">
    var randarray = new Array();var l=0;var flag;
    var numofpost=5;function nooprandomposts(json){
    var total = parseInt(json.feed.openSearch$totalResults.$t,10);
    for(i=0;i < numofpost;){flag=0;randarray.length=numofpost;l=Math.floor(Math.random()*total);for(j in randarray){if(l==randarray[j]){ flag=1;}}
    if(flag==0&&l!=0){randarray[i++]=l;}}document.write('<ul>');
    for(n in randarray){ var p=randarray[n];var entry=json.feed.entry[p-1];
    for(k=0; k < entry.link.length; k++){if(entry.link[k].rel=='alternate'){var item = "<li>" + "<a href=" + entry.link[k].href + ">" + entry.title.$t + "</a> </li>";
    document.write(item);}}
    }document.write('</ul>');}
    </script>
<script type="text/javascript" src="/feeds/posts/default?alt=json-in-script&start-index=1&max-results=1000&callback=nooprandomposts"></script></div>

– Giá trị bạn cần quan tâm đó là: var numofpost=5 là số bài viết hiển thị ra widget. Link hình ảnh icon được bôi xanh bạn có thể thay đổi nếu muốn icon khác nhé.

Xem thêm: Hướng dẫn cách thay đổi FaviCon trong Blogspot

  1. Random Post – Bài Viết Ngẫu Nhiên Cho Blogspot (Chỉnh Sửa Template)

– Đây cũng là yêu cầu của bạn tại blog làm đẹp khỏe vì bạn có mẫu (template) có sẵn bài viết liên quan ở dưới 2 dạng, dạng khung hình ảnh và dạng theo dòng như dưới. Sau khi hỗ trợ thì bạn có thể thấy được ở phần Các tin khác đó là những bài viết được lấy ngẫu nhiên (Random) trong dữ liệu.

Ví dụ

Untitled

 

hay tất cả những template mà đã có bài viết liên quan rồi bạn hoàn toàn lấy đó để thêm được luôn bài viết ngẫu nhiên bằng cách xóa đoạn JS -/&quot; + data:label.name + &quot; này của Label. Để nó chỉ còn dạng

 <script expr:src='&quot;/feeds/posts/default/?alt=json-in-script&amp;callback=related_results_labels&quot;' type='text/javascript'/>

Như vậy nó sẽ lấy giá trị default là tất cả các bài đăng có trong dữ liệu Blog.

Bạn đã thử áp dụng cho Blog mình chưa? Còn điều gì thắc mắc cứ comment hỏi mình nhé!

Chúc các bạn thành công!

 

Bình luận